top of page

Budynki mieszkalne wielorodzinne

Projekt zadaszenia balkonów w istniejącym budynku wielorodzinym w Zabrzu

Projekt koncepcyjny budynku wielorodzinnego.

bottom of page