Budynki mieszkalne wielorodzinne

Projekt zadaszenia balkonów w istniejącym budynku wielorodzinym w Zabrzu

Projekt koncepcyjny budynku wielorodzinnego.