top of page

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana

Kiedy konieczne jest wykonanie inwentaryzacji?

Inwentaryzacje wykonywane są najczęściej gdy konieczne jest:

 • wydzielenie lokalu (zaświadczenie o samodzielności lokali),

 • sporządzenie projektu zmiany sposobu użytkowania dla budynków istniejących,

 • wykonanie oceny stanu technicznego,

 • sporządzenie ekspertyzy sądowej,

 • wykonanie projektu przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku,

 • sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

 • opracowanie schematów funkcjonalnych na potrzeby sprzedaży, wynajmu lokali, budynków.

Obiekty najczęściej inwentaryzowane to:

 • budynki mieszkalne: jednorodzinne, wielorodzinne (domy, mieszkania),

 • budynki komercyjne m. in. handlowo - usługowe, biurowe, przemysłowe, magazynowe,

 • budynki użytecznościu publicznej,

 • i wiele innych.

Oferta pracowni w zakresie inwentaryzacji:

Inwentaryzacje architektoniczno - budowlane wykonywane są przy użyciu profesjonalnego, certyfikowanego sprzętu cyfrowego firmy Bosh oraz aparatów cyfrowych marki Sony oraz Canon (lustrzanka cyfrowa).​

Dokumentację inwentaryzacyjną stanowią:

 • rysunki techniczne rzutów poszczególnych kondygnacji budynku,

 • rysunki techniczne charakterystycznych przekrojów budynku,

 • elewacje budynku,

 • dokumentacja fotograficzna,

 • opis techniczny.

Termin oraz koszt wykonania inwentaryzacji:

Termin wykonania pomiarów zawsze ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju budynku i jego lokalizacji. Podobnie wygląda kwestia wyceny. Dla oszacowania kosztu usługi istotne jest wskazanie m.in. rodzaju obiektu, jego wielkości np. powierzchni zabudowy / kubatury oraz lokalizacji.

Forma wykonania oraz przekazania dokumentacji:

Dokumentacja wykonywana zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. Przekazanie dokumentacji następuje odpowiednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście.

Zapytania w zakresie wyceny można składać korzystając w formularza

Referencje z wykonanych inwentaryzacji

bottom of page