top of page

O pracowni

Pracownia powstała wiosną 2015 r. jednak jej powstanie poprzedzone zostało zdobyciem wieloletniego doświadczenia a także kierunkowego wykształcenia.

 

Wykształcenie:

2018 Politechnika Śląska w Gliwicach

Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu

Temat pracy: Umowa o roboty budowlane

2008 - 2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Instytut Architektury, kierunkiem: Architektura i Urbanistyka

Praca dyplomowa pod kierunkiem: prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej

"Projekt koncepcyjny Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach" 

2004 - 2008 Studium Zawodowe "Profesja" w Częstochowie

tytuł zawodowy: technik budownictwa, technik architekt

Doświadczenie:

W latach 2006 – 2012 zawodowo związany byłam z Biurem Projektowo – Konstrukcyjnym "Prodom" w Pajęcznie gdzie rozpoczynałem pracę jako technik architekt a następnie awansowałem na stanowisko projektanta. Moim głównym obszarem działania było sporządzaniem dokumentacji architektoniczno – budowlanej dla różnego typu obiektów. W tym okresie wykonana przeze mnie dokumentacja projektowa stanowiła podstawę do uzyskania około 100 pozwoleń na budowę.

Do moich głównych obowiązków należało:

 • wykonywanie koncepcji projektowych budynków,​

 • sporządzanie projektów budynków mieszkaniowych, gospodarczych ,usługowych i innych,

 • adaptacje typowych projektów,

 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę,

 • obsługa procesu formalno - prawnego,

 • projektowanie kolorystyki elewacji,

 • inwentaryzacje obiektów.

W latach 2012 – 2014 podjąłem współpracę z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Żorach w której zajmowałem stanowisko specjalisty ds. inwestycji. W tym okresie z ramienia firmy nadzorowałem realizację inwestycji obiektów biurowo – produkcyjnych i przemysłowych. Do moich obowiązków należało prowadzenie obsługi administracyjno - prawnej, ofertowanie oraz wybór wykonawców dla inwestycji, prowadzenie uzgodnień branżowych, kontrola jakości, terminowości wykonywanych robót budowlanych a także poziomu wykonania harmonogramów oraz budżetów inwestycji.

Do obiektów za które odpowiadałem w odpowiednim zakresie należą:  

 • Budynek biurowo - produkcyjny Polish Wood Cluster w Żorach,​

 • Rozbudowa części produkcyjnej PWC o linię technologiczną w Żorach,

 • Konstrukcja stalowa dachu budynku Inter Marche w Głubczycach,

 • Budynek Elektrociepłowni w technologii ORC wraz z turbogeneratorem w Żorach,

 • Technologia ThermoWood w Żorach.
   

W związku w realizacją powyższych zadań uzyskałem referencje.

Kwalifikacje:

Branża architektoniczno - budowlana z racji tego, że bardzo dynamicznie się rozwija powoduje konieczność stałej aktualizacji i rozwijania swojej wiedzy technicznej, a także śledzenie najnowszych trednów projektówych jak i nowości w obszarze materiałów budowlanych. Nie mniej ważne pozostają kwestie związane ze zmieniającym się prawem budowlanym. 

 • W okresie maj - kwiecień 2015 r. uczestniczyłem w kursie organizowanym przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki "Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi i kosztorysowanie".

 • Na przełomie lipca i sierpnia 2015 – realizowałem prace dla: Biuro Projektowe „Konstruktor” w Chrzanowie Biuro Rzeczoznawców Budowlanych Biegłych Sądowych z Zakresu Budownictwa. Do moich zadań należało wykonanie pomiarów budynków na terenie objętym tzw. "szkodami górniczymi" oraz sporządzenia dokumentacji technicznej stanowiącej podstawy ekspertyz do podstępowań o odszkodowania za szkody spowodowane działalnością górniczą.

 

bottom of page