top of page

Projekty kolorystyki elewacji

Kiedy sporządzane są projekty elewacji?

Projekty aranżacji elewacji opracowuje się najczęściej gdy: 

 • budynek przeznaczony jest pod termomodernizację,

 • planowana jest przebudowa, rozbudowa czy też nabudowa budynku, która może znacząco ingerowawać elewację,

 • planowana jest zmiana przeznaczenia poszczegónych pomieszczeń budynku, która wiąże się ze zmianą ilości oraz rozmiaru stolarki okiennej a także drzwiowej,

 • budynek jest na etapie projektowania koncepcyjnego czy też projektu budowlanego gdzie poza wymagamiani formalnymi niezbędnymi dla uzyskania pozwolenia na budowę inwestor oczekuje dodatkowej dokumentacji projektowo - wykonawczej ściśle dotyczącej elewacji.

Oferta pracowni z zakresie projektu elewacji:

W skład standardowego projektu kolorystyki elewacji wchodzi:

 • projekt 4 elewacji w wersji kolorowej,

 • projekt 4 elewacji w formie rysunku technicznego z wymiarami oraz opisem,

 • 4 perspektywy kolorowe jako wizualizacje 3D,

 • informacji o użytych: 

  • kolorach zgodnie z paletą RAL lub paletą klolorów konkretnego producenta np. Atlas, Tikkurilla, Keim itp. (do wyboru przez zlecająceg)

  • materiałach wykończeniowych np. okładzinach elewacyjnych (kamiennych / drewnianych / drewnopodobnych),

 • wyliczeniem powierzchni poszczególnych materiałów wykończeniowych w m2

Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie wg. nadesłanych zdjęć lub projektów technicznych. Według potrzeb inwestora projekt może zostać składnikowo poszerzony.

Zasady wykonania projektu:

1. Niezbędne informacje przed przystąpieniem do projektowania:

 • Państwa oczekiwania stylistycznie w formie przykładowych zdjęć (Państwa inspiracje).

 • Państwa informacje na temat tego z jakich materiałów chcą Państwo mieć wykonane elewacje np. kamieni, drewno, imitacja drewna itp. Im Państwa informacje będą konkretniejsze tym bardziej będzie dopracowany projekt. Oczywiści jeżeli Państwo nie będą mieć swoich preferencji wówczas proponujemy autorskie rozwiązania projektowe w tym zakresie. 

 • Kopia dokumentacji projektowej w formie skanu lub zdjęć (jeżeli istnieją różnice między stanem faktycznym a tym co przedstawia projekt, to wskazane jest naniesienie tych zmian) W przypadku braku dokumentacji niezbędne będą szkice odręczne wg prostego schematu który prześlemy wraz z przykładem wymiarowania umieszczonego na zdjęciu.

 • Kilka poglądowych zdjęć istniejącego budynku.

 • Kopia planu zagospodarowania działki – wskazana ale niekonieczna. 
   

2. Terminy realizacji: 

 • Pierwsza koncepcja - do 15 dni roboczych,

 • Poprawki - od 2 do 5 dni roboczych,

 • Projekt końcowy - do 5 dni roboczych od chwili zaakceptowania ostatecznego wariantu projektu. 

Wszystkie powyższe czasookresy są terminami nieprzekraczalnymi i zwykle tego typu projekty realizowane są szybciej. W indywidualnych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest skrócenie powyższych terminów.

Uwagi: 

 

W sytuacji gdy w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia przesłania ostatnich materiałów projektowych, klient nie zajmie stanowiska względem otrzymanego projektu, projekt ten uznaje się za zakończony niezależnie od etapu projektowego.  

3. Poprawki: 

 

Po przesłaniu koncepcji mają Państwo możliwość wniesienia 2 lub większej ilości pakietów poprawek w zależności od indywidualnych ustaleń. W ramach każdego pakietu mogą Państwo zmienić dosłownie wszystko, to znaczy kolory wszystkich tynków, kolory okładzin, rodzaje okładzin itp.

Przykłady zrealizowanych projektów elewacji:

bottom of page